Druk 3d zmienia się z technologi prototypowania na technologię produkcji.

myhand dąży do opracowania niedrogiego systemu drukowanych 3d dłoni, który umożliwi użytkownikom wykonywanie wybranych czynności. Podstawą projektu jest założenie, że „używam protezy, kiedy tylko chcę, pomaga mi to jako narzędzie, ale to mój wybór, czy z niej skorzystać, czy nie”. Kluczem do opracowywanych rozwiązań jest dostosowanie do potrzeb użytkowników poprzez personalizację.

Nasze podejście polega na połączeniu drukowania 3D, elektroniki, rozwiązań open source, kreatywnego kodowania i projektowania algorytmicznego. Używamy metod projektowania zorientowanego na użytkownika, aby wytyczyć ścieżkę dla nowych rozwiązań. To nowe podejście do projektowania protez, które wykorzystuje lokalną produkcję na żądanie do tworzenia rozwiązań dla lokalnych społeczności.

Kluczowe wartości myhand to dostępność, zaspokajanie potrzeb społecznych i dostarczanie rozwiązania problemu w oparciu o badanie potrzeb potencjalnych użytkowników.

lej protezowy myhand

Spersonalizowany, drukowany 3d lej protezowy jest częścią projektu sztucznej ręki myhand. Zespół myhand współpracował z 5 użytkownikami, aby opracować leje protetyczne, które są zarówno funkcjonalne, jak i pasują do indywidualnych preferencji estetycznych. Przed rozpoczęciem procesu projektowania zespół myhand badał potrzeby użytkowników i przeprowadzając z nimi wywiady.

kontakt: hello@myhand.io